Godset udlejer en række jagtarealer, med råvildt, ænder fasaner og andet småvildt.

Interesserede jagtlejere kan rette henvendelse til greve Christian Ahlefeldt-Laurvig.


Der vil blive taget kontakt hvis et passende areal bliver ledigt.


Jægere med interesse i vildtpleje og biotopforbedring vil blive foretrukket.