Brændesalg


Skovens vedligeholdelse og fortsatte fornyelse producerer løbende træ, dels til tømmer, møbler, gulve m.v., dels til brænde.

Opvarmning med træ har visse miljøfordele. Først og fremmest giver det ingen drivhuseffekt, da træer optager CO2 til deres vækst. Drivhuseffekt opstår derimod ved afbrænding af fossile brændsler - kul, olie og naturgas.

Brænde fra Løvenborg har yderligere den miljø-fordel, at det produceres centralt på Sjælland og køres - uden overflødig transport - direkte fra skov til forbruger.

På Løvenborg sælger vi to former for brænde:

- Selvskovning; foregår i perioden 15. januar til 15. april (kræver sav, sikkerhedsudstyr og evt. traktor)

- 2,8 mtr-stammer; lagervare (kræver sav, sikkerhedsudstyr og evt. flækkemaskine)

Med hensyn til tørring anbefaler vi at brændet er savet, flækket og stablet udendørs fra primo april. Ultimo august bør brændet så flyttes indendørs, hvorefter det er klar til brug. Efter nærmere aftale kan vi anvise plads i skoven til brændestabler for sommerhalvåret.


Brændværdien angives generelt til 19 megajoule pr. kg tørt træ. 19 megajoule svarer til ½ ltr. olie. Som grov tommelfingerregel svarer en rummeter brænde således til 150 ltr. olie.

Priser:

Sort:

Bøg

Ask

Eg

Birk, Ahorn

Elm, Poppel

Fyr

Gran

Selvskovning:

300,-

275,-

250,-
240,-

200,-

200,-

200,-

2,8mtr. brænde:

500,-

470,-

435,-

375,-

330,-

330,-

330,-

De angivende

priser er pr. rummeter

og inkl. moms

Ret til ændringer samt udsolgte varer forbeholdes.
For køb af brænde, kontakt Ulrich Hansen, mobil 40339096