Ridekort udstedes for et år i perioden 1. april til 31. marts.

Afgiften er 1200 kr. pr. år.

Ridekortet er personligt og tillader ridning for én rytter med én hest påudvalgte skovveje i Østrup Skov, Galø Skov, Syvendeskov og Fledskov.

Benytter rytteren flere heste, skal særlig aftale indgås.

Vognkørsel er ikke tilladt.


Naturbeskyttelseslovens almindelige regler for adgang til private skove er gældende, herunder bl.a:
                                                            - Ridning er alene tilladt på befæstede stier og veje.
                                                           - Ridning er tilladt i dagtimerne, dog ikke tidligere end klokken 06.00 fra                                                                                   16/5 til 15/7.

  •                                                   - Skoven kan være lukket på enkeltdage.

Vis hensyn overfor det øvrige skovpublikum. Passage skal ske i skridtgang.

Ridekortet skal medbringes evt som foto på telefon.

Ridning sker på eget ansvar.

Skovdistriktet forbeholder sig ret til erstatning for skade opstået ved færdsel i strid med reglerne.

Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af ridekort og bøde efter naturbeskyttelsesloven.

Til brug for udstedelse af ridekort bedes ansøger oplyse hvilke skove, man ønsker at ride i og fremsende: Navn, adresse, telefonnummer, pasfoto, samt oplysninger om hestens race, køn, farve og navn til:

Løvenborg Gods
Løvenborg Allé 30
4420 Regstrup

eller via e-mail:
cal@loevenborg.dk

Afgiften indbetales på konto 5037 200060-9 Jyske Bank Holbæk, med angivelse af ansøgerens navn, forud for ridekortets udstedelse.

Løvenborg, den 17. januar 2022